? چگونه از اجرای تور ویندوز جلوگیری کنم؟ - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
چگونه از اجرای تور ویندوز Disable the Windows XP Tour canceltour
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour
3-کلیدی به نام RunCount را پیدا کنید.
4-مقدارش را برابر 00000000 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.