? چگونه رجیستری با و جود بسته بودن منو run باز کنید - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری

کار خیلی ساده است که فعلا در همه کافی نت ها جواب می دهد
به مسیر زیر بروید

start>>all programs>>Accessories>>Command Prompt

عبارت زیر را تایپ کنید
regedit
با فشردن کلید اینتر رجیستری باز می شود.

لذت ببرید.