? چگونه Pagefile را هنگام خاموش کردن پاک کنیم - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
3-کلیدی به نام ClearPageFileAtShutdown را پیدا کنید.
4-مقدارش را برابر 1 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.