? خلاصی همیشگی از دست اخطار های آزار دهنده ویندوز - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
X
تبلیغات
زولااین اخطار می تونه همراه اخطار های دیگری نظیر همراه باشد.

      Cannot delete file: Access is denied
      There has been a sharing violation.
      The source or destination file may be in use.
      The file is in use by another program or user.
      Make sure the disk is not full or write-protected and that the
      file is not currently in use.

راه حل این مشکلات برنامه UNLOCKER است.
1-روی فایل مورد نظر راست کلیک کنید برنامه UNLOCKER را انتخاب کنید.


2-برنامه هایی که فایل را قفل کرده اند نشان داده می شود.

3-به راحتی با زدن کلید قفل باز کن قفل تمام برنامه ها باز می شود.

نکته جالب کم حجم بودن این برنامه و قابل اجرا و نصب بر روی تمامی نسخ های ویندوز حتی ویستا می باشد.


دانلود رایگان برنامه

http://ccollomb.free.fr/unlocker/unlocker1.8.7.exe

پسورد برنامه

http://darham.blogsky.com