? افزایش سرعت بوت با ... - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری

دیفرگ کردن یا مرتب کردن تمام کلید های بوت به طور خودکار

1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction
3-در سمت راست کلید Enable را پیدا کنید.
4-مقدارش را برابر Y قرار دهید
5-کامپیوتر را دوباره بوت کنید.
6-لذت ببرید