? افزایش بالن ساعت ویندوز - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify
3-کلیدی BalloonTip را پیدا کنیدو
4-مقدارش را برابر 0000000a قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.
همچنین می توانید متن داخل ادامه مطلب را در یک NOTPAD کپی کنید و با فرمت REG. ذخیره کنید سپس با کلیک بر روی آن تغییرات را اعمال کنید Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify]
"BalloonTip"=dword:0000000a