? چگونه برنامه هایی را که در شروع ویندوز اجرا می شود متوقف کنید؟(ج - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
چگونه ویندوز خود را سریع تر بالا بیاورید؟(جلسه دوم)
چگونه جلوی ویروس ها را بگیرم؟(جلسه دوم)
در این جلسه سراغ برنامه ها ویروس هایی می رویم که در بروی تمام حساب های کاربری اجرا می شود.
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
3-در اینجا شما لیست برنامه هایی را می بینید که در تمام سیستم های کاربری شما شروع می شود.
4-با توجه به نام و آدرس کلید ها می توانید برنامه های مخرب را پیدا کنید.
5-اگر شما فایلی را در مسیر زیر پیدا کردید به احتمال زیاد ویروس است و به سرعت کلید را پاک کنید.
C:\WINDOWS\system32
6-توجه کنید که کلیدی که نام آن C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe است را حذف نکنید.
7-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.
8-مشاهده می کنید که با حذف برنامه های اضافی سرعت شروع ویندوز بسیار سریعتر شده است.