? جلوگیری از نمایش بالن Click here to begin در منوی شروع - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
3-کلیدی به نام StartButtonBalloonTip را پیدا کنید.
4-مقدارش را برابر 0 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.