? جلوگیری از نمایش پوشه های پنهان - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
3-کلیدی به نام Hidden را پیدا کنید.
4-مقدارش را برابر 2 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.