? جلوگبری ار شماره گیری خودکار در کانکتشن اینترنت - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری

برای اجرا یا جلوگیری از اجرای خودکار شماره گیری در internet connection مسیر زیر ار بروید.

1-رجیستری را باز کنید.

2-به مسیر زیر بروید.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

3-کلیدی از نوع BINARY به نام Enable Autodial را بسازید.

4-مقدارش را برابر 01 00 00 00 قرار دهید.

5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.

6-برای اجرای مجدد شماره گیری خودکار مقدار کلید را برابر با 00 00 00 00 قرار دهید.