? فعال کردن کلید وسط موس یا Middle Mouse - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
برای فعال کردن Middle Mouse در به عنوا دبل کلیک می تونید مسیر زیر را دنبال کنید.
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\LOGITECH\MOUSEWARE\CURRENTVERSION\SERIALV\0000
3-کلیدی به نام DoubleClick را پیدا کنید.
4-مقدارش را برابر 001 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.