? جلوگیری از Download در اینترنت اکسپلور Internet Explorer - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSetting\Zone\3
3-کلیدی به نام 1803 را بیابید.
4-مقدارش را برابر 3 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.