? نمایش شماره ساخت ویندوز و نوع سرویس پک در کنار ساعت ویندوز - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP
3-کلیدی با نام PaintDesktopVersion را پیدا کنید و یا بسازید..
4-مقدارش را برابر 1 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیتر را دوباره بوت کنید.