? تغییر در اندازه آیکون ها در حالت Thumbnail - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
3-کلیدی از نوع  با نام ThumbnailQuality بسازید..
4-مقدارش را برابر 1- قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیتر را دوباره بوت کنید.