? حذف عبارت "click here to begin" - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
3-کلیدی از نوع Binary value با نام NoStartBanner بسازید..
4-مقدارش را برابر01,00,00,00 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیتر را دوباره بوت کنید.