? نشان دادن متنی قبل از بالا آمدن ویندوز - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری

شما می تواند پیغامی مثل خوش آمد گویی را قبل از شروع به کار ویندوز نمایش بدهید برای این کار کافیست.
1-ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKeyLocalMachine \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ WinLogon
3-کلیدی از نوع  string value  با نام LegalNoticeCaption بسازید.
4-مقدارش را برابر با موضوعی که می خواهید بنویسید قرار دهید
5-دوباره کلیدی از نوع string value با نامLegalNoticeText  این بسازید
6-مقدار را برابر با پیامی که می خواهید نشان بدهید قرار دهید.
7-برای اعمال تغییرات کامپیتر را دوباره بوت کنید.

حال قبل از آن که کسی وارد حساب کاربری خود شود پیغام شما نمایان می شود.