? پنهان کردن درایو ها در کامپیوتر من یا mycomputer - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
X
تبلیغات
زولا

گاهی اوقات به علت محرمانه بودن یک سری فایل ها و عدم وقت کافی برای قفل کردن فایل ها دردسر بزرگی برای شما پدید می آید راه حل این کار استفاده از روش زیر است.

۱-ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3-کلیدی از نوع Binary Value با نام NoDrives  بسازید..
4-مقدارش را بر اساس جدول زیر تغییر دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیتر را دوباره بوت کنید.
    A 1 00 00 00
    B 2 00 00 00
    C 4 00 00 00
    D 8 00 00 00
    E 16 00 00 00
    F 32 00 00 00
    G 64 00 00 00
    H 128 00 00 00
    I 00 1 00 00
    J 00 2 00 00
    K 00 4 00 00
    L 00 8 00 00
    M 00 16 00 00
    N 00 32 00 00
    O 00 64 00 00
    P 00 128 00 00
    Q 00 00 1 00
    R 00 00 2 00
    S 00 00 4 00
    T 00 00 8 00
    U 00 00 16 00
    V 00 00 32 00
    W 00 00 64 00
    X 00 00 128 00
    Y 00 00 00 1
    Z 00 00 00 2
اگر می خواهید چند درایو را با هم مخفی کنید کد های آنها را با هم جمع کنید و سپس در کلید بگزارید