? قطع کردن چشمک زدن مکان نما - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری

برای قطع کردن چشمک زدن مکان نما در برنامه هایی مثل ورد مسیر زیر را دنبال کنید.

1-ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
3-کلیدی از نوع String Value با نام CursorBlinkRate بسازید..
4-مقدارش را برابر 1- قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیتر را دوباره بوت کنید.