? حذف گزینه Settings از پنجره Display Properties : - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
X
تبلیغات
زولا
اگر شما برای ویندوز خود و تصویر مانیتور اندازه ای را مشخص کرده اید و میخواهید کسی آنرا تغییر ندهد به کلید زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispSettingsPage قرار داده و مقدار آنرا : 00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .