? حذف گزینه Appearance از پنجره Display Properties : - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
X
تبلیغات
زولا
شاید شما رنگهایی را برای ویندوز خود انتخاب کرده باشید و نخواهید کسی آنها را تغییر دهد برای این کار به کلید زیر بروید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System

متغیری از نوع Binary Value ایجاد و نام آنرا NoDispAppearancePage قرار داده و مقدار آنرا : 00 00 00 01 قرار دهید و سیستم را از نو بوت کنید .