? جلوگیری از راست کلیک در میز کار یا eliminate the right click on - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-برنامه ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies
3-با راست کلیک رویPolicies کلیدی به نام Explorer بسازید که اگر وجود داشت لازم نیست.
4-دوباره در زیر مجموعه که درست کردید کلیدی از نوعDWORD بسازید و نامش را NoViewContextMenu تغییر دهید.
5-مقدارش را برابر با 1 قرار دهید
6-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید .
6-برای برگشتن به حالت قبلی مقدار را 0 کنید یا کلید را حذف کنید