? پنهان کردن درایو های کامپیوتر یاHides Drives in my computer - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
X
تبلیغات
زولا

1-برنامه ریجستری را باز کنید.

2-به مسیر زیر بروید.

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies

3-با راست کلیک رویPolicies کلیدی به نام Explorer بسازید که اگر وجود داشت لازم نیست.

4-دوباره در زیر مجموعه که درست کردید کلیدی از نوعDWORD بسازید و نامش را NoDrives [hex] تغییر دهید.

5-مقدارش را برابر با مقداری که در جدول زیر است قرار دهید

6-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید .

6-برای برگشتن به حالت قبلی مقدار را 0 کنید یا کلید را حذف کنید

لازم به توضیح است که به جای اعداد مربوط به درایو مربوطه را از جدول زیر در بیاورید و اگر برای چند درایو این کار را خواستید انجام بدهید اعداد آنها را با هم جمع کنید

A : 1

B : 2

C : 4

D : 8

E : 16

F : 32

G : 64

H : 128

I : 256

J : 512

K : 1024